MISS 9 THE PERFECT EYELASH ESSENCE

SKU:

940.000

Miss9 THE PERFECT EYELASH ESSENCE

Thương hiệu: Artistic&Co.Beauté

Dung tích: 5g

Dưỡng lông mi với tinh chất chăm sóc nang lông, mạch máu:

Yếu tố tăng trưởng tế bào: VEGF, aFGF, KGF và Thymosin β4 giúp nuôi dưỡng nang nông, từ đó làm khỏe và kích thích làm dài mi

MISS 9 THE PERFECT EYELASH ESSENCE

 

Dưỡng lông mi với tinh chất chăm sóc nang lông, mạch máu:

Tinh chất dưỡng dài mi chứa yếu tố tăng trưởng tế bào: VEGF, aFGF, KGF và Thymosin β4 giúp nuôi dưỡng nang nông, từ đó làm khỏe và kích thích làm dài mi

VEGF- Yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu

aFGF – Kích thích tố giúp tăng trưởng nguyên bào sợi

KGF – Nhân tố tăng trưởng tế bào sừng (KGF – Keratinocyte Growth Factor)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Xem bản đồ
Gọi ngay Messenger Bản đồ