Giỏ hàng

DISCOVER


製品名Miss Arrivo Ghost (ミスアリーヴォゴースト)
電源定格入力AC 100-240V 50/60Hz 出力DC 5V 1.0A
消費電力最大7W
出力周波数90kHz
LED波長青415nm(±10nm)/緑530nm(±10nm)/赤620nm(±10nm)
外形最大175mm×41mm×38mm
本体重量約105g
タイマー10分
定価125,000円(税抜)

Chính sách và Ưu đãi