Giỏ hàng

DISCOVER


Tên sản phẩmMASK The Zeus (マスクザゼウス)
Điện ápAC 100-240V 50/60Hz DC 5V 1.0A
Điện năng tiêu t hụ tối đa0.22W
Thời gian tự động ngắtkhoảng 15 phút
Kích thước237mm✕38mm✕20mm
Trọng lượng(Khoảng) 41g
Kích thước258mm✕186mm
Trọng lượng(Khoảng) 42g
  

Chính sách và Ưu đãi