Giỏ hàng

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG ĐẠI LÝ /CỘNG TÁC VIÊN

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG ĐẠI LÝ /CỘNG TÁC VIÊN:

Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

Luôn tìm kiếm cơ hội phát triển cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh.

Luôn quan tâm, hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả hai bên cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thường xuyên chia sẻ thông tin về sản phẩm và hỗ trợ kịp thời.

Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

Phân đoạn rõ ràng thị trường, khu vực, tránh sự cạnh tranh giữa các đại lý/CTV.

Cam kết bảo vệ tối đa trước những biến động của thị trường.