Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG:

Đại lý/CTV của artistic.com.vn được hỗ trợ bán hàng với mức chiết khấu và thưởng hấp dẫn. 

Mức thưởng doanh số tháng được qui định riêng cho từng sản phẩm.

Trong vòng 03 tháng liên tiếp, nếu doanh số Đại lý không đạt 5.000.000đ/tháng, mức chiết khấu của Đại lý sẽ được điều chỉnh.

Chính sách bán hàng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình kinh doanh hiện tại của công ty và sẽ thông báo với quý Đại lý/CTV trước 15 ngày.